מה ההבדל בין צוואה לצוואה בחיים?

קל להתבלבל בין צוואה וצוואה בחיים. שני מונחים אלו דומים סמנטית אך למעשה מדובר בשני מסמכים משפטיים השונים זה מזה לחלוטין - הגם ששניהם מתייחסים לרצון האדם בסמוך למותו ו/או לאחר אריכות ימיו. שני המסמכים, שונים האחד מהשני ובאים לענות על צרכים ומצבים שונים לגמרי.

מהי צוואה?

צוואה "רגילה" (מכונה גם last will and testament) היא מסמך משפטי בה אדם מצווה וקובע מה ייעשה וכיצד יחולק  עיזבונו  (רכושו)  לאחר  מותו.
כשאדם נפטר ללא שכתב וערך צוואה נקבעת חלוקת עיזבונו על פי חוק הירושה התשכ"ה – 1965 הקובע מסלול הורשה על פי דין.

בצוואה, בשונה מירושה על פי דין, ניתן לכלול הוראות מגוונות שאין להן התייחסות בירושה על פי דין – כגון התייחסות המצווה למינוי אפוטרופוס לילדיו הקטינים או לטיפול בחלוקת רכושו, לקבוע את המנה שכל יורש יקבל, לקבוע הוראות ואף להתנות תנאים לקבלת היורש/ים את חלקם בעיזבון.

בעת ניסוח צוואה, יכול "המצווה" להביע רצונו על מיהו האדם אשר, במידת הצורך, ינהל את עזבונו ומי יהיה האדם שידאג להליכי כינוס וחלוקת העיזבון בין היורשים (לצורך מינוי מנהל עיזבון נדרשת הסכמתו של מנהל העיזבון לכך). מנהל העיזבון כפוף להוראות החוק ולרצון המצווה ועליו להגיש דוחות ובקשות מתאימות לביהמ"ש / לאפוטרופוס הכללי, לטפל בחובות העיזבון לרבות היבטי מיסוי וכן להסדיר ולטפל בכל הנדרש עם העיזבון.

מהי צוואה בחיים?

צוואה בחיים הינה מסמך משפטי המכונה גם מסמך "הנחיות רפואיות מקדימות", בו אדם נערך מבעוד מועד, בזמן היותו כשיר מבחינה משפטית, להביע דעתו לגבי הטיפול הרפואי העתידי שיינתן לו כשהוא לא יוכל ולא יהיה כשיר רפואית לקבל החלטות ולהביע רצונו ביחס לטיפול הרפואי בו.

במסמך הצוואה בחיים מתווה האדם את האופן בו הוא רוצה שינהגו בו, ההחלטות שיתקבלו לגביו והטיפול הרפואי שהוא רוצה שיינתן לו ואף, פעמים רבות לקבוע באילו מצבים לא יינתן לו טיפול רפואי כלל (שלעיתים זו החלטה חשובה אף יותר).

ישנם מצבים רבים בהם האדם אינו כשיר להביע דעתו ולתת הסכמתו לאופן הטיפול בו. מצבים אלו כוללים בין היתר, מצבים של מחלה כרונית בגינה קיימים אשפוזים רבים וחוזרים, אנשים בגיל זקנה שאינם כשירים מבחינה רפואית ומשפטית להביע דעתם בעניינם, אנשים בעלי פגיעה קשה כתוצאה מתאונת דרכים או תאונת ספורט, אנשים החולים בדמנציה, אנשים שיכולת החשיבה שלהם נפגעה, אנשים בעלי קושי תקשורתי, אנשים שנפגעו במהלך הליך ניתוחי, אנשים הנמצאים בהליך ניתוחי ואינם יכולים להביע דעתם ורצונם ועוד.

במסמך הצוואה בחיים האדם מתייחס ונותן דעתו למצבים רפואיים שונים ורצונו לגבי אופן הטיפול בהם. כמו כן האדם יכול לתת התייחסותו לשימוש באמצעים ועזרים רפואיים המאפשרים טיפול בחולה או הארכת חייו באופן מלאכותי (כגון אמצעי החייאה והזנה).

במסגרת צוואה בחיים ניתן למנות מיופה כוח (אך אין זה חובה) אשר ייצג את האינטרסים ורצונותיו של עורך הצוואה בחיים למול רופאים וצוותי רפואה ושידאג לכך שרצונו של החולה, כפי שהביע אותו מראש, ימומש.

ההבדלים בין צוואה לצוואה בחיים

המונח "צוואה בחיים" מתייחס לכך שהכותב אותה מתייחס לציווי, משמע הוראות, אשר יהיו תקפות כאשר הוא נמצא בחיים, אך נעדר את היכולת לתקשר או לקבל החלטות. צוואה "רגילה" נכנסת לתוקף רק כאשר נפטר אדם ואינו עוד בין החיים.

הבדל מהותי נוסף הוא שצוואה רגילה מתייחסת לרכושו של אדם ואילו צוואה בחיים מתייחסת להיבטים רפואיים בלבד הקשורים לגופו של אדם.

כפי שאמרנו בתחילה – מטרות שונות ומסמכים שונים!

ועכשיו לשאלת השאלות – האם צריך את שני המסמכים?

היות ושני המסמכים מתייחסים לדברים שונים (צוואה כאמור לרכוש וצוואה בחיים לטיפול רפואי) הרי שיש חשיבות להסדרתו של כל מסמך בנפרד.

לקבלת תמונה רחבה יותר לגבי צוואה בחיים, חשוב לשים לב שבעוד שהחוק קובע מנגנונים ברורים למדיי בחוק הירושה, התשכ"ה – 1965 לגבי כינוס הרכוש וחלוקתו, הרי שבמקרה שבו לא נכתבה צוואה בחיים הכוללת כאמור, הנחיות רפואיות כאשר אדם נמצא במצב שבו הוא לא יכול לקבל החלטות או לא יכול לתקשר עם הסביבה, המצב מורכב ברבה יותר ומשכך מומלץ לכל אחד ואחת להצטייד בצוואה בחיים על מנת להיות הם אלו המחליטים לגבי גופם ואופן הטיפול הראוי לכם.

השארת צוואה בחיים יכולה לחסוך הליכים בירוקרטיים מורכבים, לבחור את האדם אשר יבטא רצונותיכם בצורה הטובה ביותר ואף יכולה לעזור בקבלת החלטות קשות נוכח הבעת כוונותיו ורצונו של החולה.

כמו צוואה שמטרתה להסדיר את זהות היורשים, חלקיהם בעיזבון ואופן חלוקתו, עשיית צוואה בחיים יכולה לתת ליקיריכם מתווה והנחיות למועד בו הם יידרשו לקבל החלטות קשות בזמנים קשים.

מתי עלי לערוך צוואה בחיים וצוואה?

היות ואף אדם אינו יכול לחזות את עתידו ומצב בריאותו, הרי שאין זמן טוב כמו ההווה על מנת לערוך צוואה בחיים בעודכם כשירים משפטית לערוך מסמך זה ולהבין את מהות ההוראות הנכתבות בה על כל השלכותיהן.

על מנת לערוך צוואה בחיים וליתן את ההוראות המתאימות ביותר עבורכם, יש לפנות לאנשי מקצוע מתאימים ובכלל זאת לרופא שייתן את ההסברים הרפואיים ולעורך דין מומחה בתחום שיסביר את ההיבטים המשפטיים של עריכת מסמך זה (או הימנעות מעריכתו) ויערוך אותו.

במשרדנו, תינתן לכם תמיכה מלאה, הן בהיבט הרפואי והן בהיבט המשפטי על ידי רופא ועורך דין שילוו, יעזרו, יפרטו, יסבירו ויהיו עדים לרצונכם בנוגע לאופן הטיפול העתידי בכם במצבים קשים, ככל שיהיו, בהם לא תוכלו להביע דעתכם ורצונכם - ויעזרו לכם בכתיבת המסמך החשוב והמורכב הזה.

לפרטים נוספים לחצו כאן